• گروه مهندسی نیک صنعت آریا

با توجه به نقش و اهمیت هریک از ترانسفورماتورهای قدرت مستقر در نیروگاه ها و پستهای انتقال و فوق توزیع  در پایداری شبکه و ارزش اقتصادی آن در صنعت برق کشور، ایجاب می نماید با انجام حداقل آزمون های نظارتی سالانه ، قبل از تکوین و توسعه هر نوع عیب حرارتی و الکتریکی در ترانسفورماتور، از وضعیت واقعی آنها اطلاعات موثق وقابل اطمینان حاصل نموده تا در صورت نیاز بتوان بموقع با انجام اقدامات پیشگیرانه، از حوادث احتمالی آنها جلوگیری بعمل آورد.

این امر هنگامی میسرخواهد گردید که تستها در آزمایشگاه معتبر و مجهز به تجهیزات پیشرفته و کالیبره، توسط کارشناسان خبره، انجام گیرد، ضمن تضمین صحت نتایج،  مسئولیت  ناشی از خطاهای اندازه گیری را متقبل  گردند.

گروه مهندسی نیک صنعت آریا افتخار دارد ضمن استفاده از ۳۸ سال تجربه و تخصص کارشناسان شناخته شده صنعت برق کشور در زمینه ی طراحی و ساخت ترانسفوماتورهای قدرت از شرکت زیمنس و ایران ترانسفوی زنجان و نیز تخصص در زمینه ی تستهای تحویل گیری و راه اندازی، انجام آزمونهای نظارتی حین بهره برداری وعیب یابی ترانسفورماتورهای قدرت، توانسته خدمات شایسته ای را طی ۱۵ سال گذشت با بهره گیری از دستگاهها و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی در زمینه تست روغن ترانسفورماتور و راکتور به صنعت برق و صنایع نفت، فولاد و سیمان و کشور های حاشیه خلیج فارس ارائه نماید

  • آرش رحیم زاده خوشرو

مدیر عامل و سرپرست واحد کنترل گیفی

  • علی رحیم زاده خوشرو

 کارشناس ارشد کروه خط و پست و مدیر واحد ارزیابی وضعیت

  • بهناز نادری

کارشناس ارشد شیمی و مدیر آزمایشگاه روغن

  • معصومه شجاعی

کارشناس آزمایشگاه روغن

  • سمیه عابدینی

مدیر بخش پشتیبانی و ارتباط با مشتریان