• دوره آموزشی تست ترانسفورماتور و تحلیل نتایج گازکروماتوگرافی

با توجه به نقش حیاتی و زیر بنایی ترانسفورماتور ها در سیستم های انتقال نیرو، آشنایی و اشراف نسبت به ساختمان داخلی، تست های پیشگیرانه، عیوب و نحوه مقابله با این عیوب امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. از آنجایی که این مهم ضمن آنکه امری آکادمیک و تئوری میباشد نیازمند تجربه ی عملی کافی در این زمینه میباشد، این شرکت  اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مرتبط توسط مهندس علی رحیم زاده خوشرو، کارشناس ارشد ترانسفورماتور و راکتور های قدرت از آلمان و دارای 41 سال سابقه در امر طراحی و تست، به مدت ۴ روز در تهران مینماید. ذیلا اهم عناوین آموزشی مد نظر در این نشست را به استحضار میرساند:

 

     • ساختمان ترانسفورماتور از دیدگاه طراحی و ساخت
     • بخشهای مختلف تشکیل دهنده اکتیوپارت و شرایط آسیب پذیری آن شامل :
          1. هسته
          1. کویل
          1. سیستم عایقی، کاغذ (عایقهای جامد) و روغن
          1. تپ چنجر
          1. پرس هسته و کویلها
          1. استقامت کویل ها در برابر نیرو های اتصال کوتاه
     • سیستم های Cooling ترانسفورماتور و عوامل موثر بر کاهش یا افزایش راندمان آنها
     • تستهای دوره ای سرویس و نگهداری ترانسفورماتور
     • تست های روغن به منظور کنترل کیفیت آن / کیفیت مناسب روغنهای عایقی جهت استفاده در ترانسورماتور های قدرت
     • تستهای روغن به منظور نظارت بر سلامت ترانسفورماتور
     • تستهای Off-line و On-line
     • تست گاز کروماتو گرافی TOGA
     • عوامل خطا آفرین در تجزیه و تحلیل نتایج گاز کروماتو گرافی/ خسارات ناشی از این عوامل در پی تحلیل همراه با خطا
     • نحوه انجام قدم به قدم تست گازکروماتو گرافی
     • نحوه ارائه توصیه های مهم بر اساس نتایج حاصل از گاز کروماتوگرافی
     • دسته بندی عوامل ایجاد عیب در ترانسفورماتور
     • روشهای اطمینان از حتمی بودن وجود عیب در ترانسفورماتور
     • نحوه تفکیک عیبهای کاذب از عیبهای حقیقی بر اساس نتایج حاصل از گازکروماتو گرافی
     • مهمترین عیوبی که میتوان در گاز کروماتوگرافی شناسایی نمود
     • رطوبت و سیستم عایقی
     • راهکارهای افزایش عمر باقیمانده ترانسفورماتور
     • پرسش و پاسخ و انعکاس موانع موجود بر سر راه بهره بردار در زمینه سرویس و نگه داری ترانسفورماتور.

 

شرکت در این کارگاه به کارشناسانی توصیه می­شود که در ارتباط تنگاتنگ با امور بهره ­برداری، تست و سرویس نگه­داری ترانسفورماتور هستند. دوره یاد شده به مدت 3 روز در تهران برگزار می­شود که ضمن آموزش امکان بازدید از آزمایشگاه این شرکت و کارگاه عملی تست روغن­های عایقی فراهم می­باشد. 

 

شرکت در اين دوره و استفاده از خدمات مشاوره اين شرکت طي شش ماه، ايشان را قادر خواهد ساخت در مواقع ضروري آگاهانه نسبت به سرنوشت ترانسفورماتورهاي زيرنظر قضاوت و تصميم­هاي ضروري را اتخاذ نمايند.

هر شرکت­ کننده می­تواند یک نمونه روغن جهت انجام تست  و بررسی کارشناسی و ارائه راهکار های ضروری، در کارگاه عملی همراه داشته باشد.

با عنایت به موارد یاد شده و در صورت نیاز خواشمند است هماهنگ فرمایید اسامی کارشناسان ذیربط جهت انجام اقدامات بعدی به این شرکت منعکس گردد.